Kategori: Byggeplads

Ramning af næste etape

Rammearbejder til næste etape begynder 17. februar 2020 på Rødovre Port projektet. Arbejdet bliver udført over de næste ca. 5 uger. Entreprenøren har lov til at arbejde i tidsrummet fra kl. 7 til 18 på mandage til torsdage og fra kl. 7-14 på fredage.

Byggepladsen inddrager område på Storekær.

Rødovre Port byggeriet skrider fremad. Snart begynder byggepladsarbejderne ved den gamle parkeringsplads ved Storekær. Derfor er det nødvendigt at rykke entreprenørens skurby. Skurbyen placeres på selve Storekær foran Vuggestuen Solsikken. Ved samme lejlighed lukkes der for gennemkørsel af biltrafik fra Agerkær / Storekær. Det vil fortsat være muligt at passere Agerkær / Storekær som gående…
Read more

Storekær broen over Tårnvej lukkes

Adgang over Storekær broen lukkes på grund af byggeriet Rødovre Port. Der henvises til trappen, som er opsat ved VEKS, for adgang til Tårnvej.

Planlægning godt i gang

Vi har færdiggjort montering af spuns, nedrivning af de gamle betonkonstruktioner samt delvis bortskaffelse af jord. Selvom der ikke sker det store på byggepladsen, er planlægningsarbejdet godt i gang og vi forventer at støbe beton omkring årsskiftet.

Info skur ved Rødovre Station nedlægges

Info skuret som har holdt åbent hver torsdag fra 16.30 til 17.30 siden den 6. juni 2019 nedlægges. Sidste dag for at besøge info skuret og møde Rødovre Kommune og entreprenøren er torsdag den 22. august 2019.

Rambukken er færdig for denne gang

I dag afsluttes rammearbejdet på Rødovre Port for første etape. Rambukken banker i dag de sidste spunsjern ned til projekteret kote.

Ramning på Rødovre Port er begyndt

Rammearbejder startet på Rødovre Port projektet den 4. juni 2019. Arbejdet bliver udført de kommende måneder.Entreprenøren har lov at arbejde i tidsrummet fra kl. 7 til 18 på mandage til torsdage og fra kl. 7-14 på fredage.

Flot fremmøde til orienteringsmøde om Rødovre Port

Så går vi snart i jorden i Rødovre, hvor vi skal bygge et helt nyt og flot byrum ved Rødovre Station. Projektet og byggeprocessen blev præsenteret på et orienteringsmøde for interesserede i går. Det var et godt og velbesøgt møde.

Info skur

Der opsættes info-skur ved Rødovre Station, hvor interesserede borgere hver torsdag fra kl. 16.30 til 17.30 kan henvende sig med spørgsmål m.v., der vil blive besvaret af medarbejdere fra entreprenør og Rødovre Kommune. Første åbningsdag er torsdag den 6. juni 2019 kl. 16.30. Info skuret er foreløbigt tænkt opsat for en kortere prøveperiode.