Planlægning godt i gang

Vi har færdiggjort montering af spuns, nedrivning af de gamle betonkonstruktioner samt delvis bortskaffelse af jord. Selvom der ikke sker det store på byggepladsen, er planlægningsarbejdet godt i gang og vi forventer at støbe beton omkring årsskiftet.