Rambukken er færdig for denne gang

I dag afsluttes rammearbejdet på Rødovre Port for første etape.
Rambukken banker i dag de sidste spunsjern ned til projekteret kote.